Вход за Корисници   
BG   

Уштедите енергију и новац!

Izolacija


Poboljšanje izolacije vašeg doma i zatvaranje mesta, odakle izlazi vazduh su najbrži i najefikasniji načini da se smanji rasipanje energije i da unovčite maksimalno novac, koji dajete za energiju. Uverite se da ste zatvorili mesta, odakle izlazi vazduh, pre nego što stavite izolaciju, jer materijal za izolaciju neće sprečiti izlazak vazduha.

 

 

Izlazak vazduha
Izlazak vazduha može da izazove veliku potrošnju novca, koji dajete za energiju. Jedna od stvari koju možete da uradite najbrže, da bi uštedeli energiju i novac, je da zatvorite i zaštitite sve pukotine, rupe i otvore, koji vode napolje iz stana.

                                                                      

Izvori izlaska vazduha u stanu 

Delovi stana, odakle izlazi vazduh iz vašeg doma, koje će vas najmanje koštati. 
Delovi opisani na slici su mesta, odakle najčešće izlazi vazduh. 

 

Saveti za zatvaranje izlaska vazduha

 • Testirajte hermetinost svog doma. Sačekajte da dan bude vetrovit, uzmite upaljenu sveću ili hemijsku koja ispušta dim i stavite je blizu prozora, vrata, razvodnih kutija, vodovodnih cevi, utikača, lustera, i drugih mesta odakle može da izlazi vazduh. Ako dim počne da se kreće horizontalno, znači da ste pronašli mesto odakle izlazi vazduh, koje možda treba da se zatvori ili zaštiti od kiše.
 • Zatvorite i stavite zaštitni sloj protiv kiše na vratima i prozorima odakle izlazi vazduh.
 • Zatvorite mesta gde su vodovodne cevi, a tamo izlazi vazduh, ventilacione cevi i električne kablove gde prolaze kroz zid, podove i plafone.
 • Zatvorite pur penom rupe pored prekidača i utikača na zidovima.
 • Poverite da li na vašoj izolaciji postoje mrlje na kojima izlazi vazduh ili ima buđi. Zatvorite curenja pur penom koja se slabo širi, koja je specijalno proizvedena za tu namenu i ako je potrebno postavite i vodootpornu zaštitu.
 • Proverite da li ima mrlja od farbe na plafonu ili tepihu, postajanje istih može biti znak curenja vazduha na sastavima unutrašnjih zidova/plafona i onih na zidovima i podu, ako pronađete curenje, zatvorite ga.
 • Prekrijte prozore jednim staklom sa spoljašnjim zaštitnim kapcima protiv oluje ili ih zamenite efikasnijim prozorima sa duplim slojem stakla i nižom emisionom mogućnošću- vidi glavu „Prozori“ za više informacija.
 • Koristite pur penu da bi zatvorili veće pukotine oko prozora i drugim mestima odakle je moguće da izlazi vazduh.
 • Stavljajte prekrivač na aspirator u kuhinji da bi sprečili izlazak vazduha, kada ne koristite aspirator.
 • Proverite otvore za ventilaciju na vašoj mašini za sušenje veša i uverite se da nije zapušen. To vam uštedeti energiju, a može da spreči i požar.
 • Zamenite pragove i donje delove vrata sa pragovima sa elastičnim zaptivačem.
 • Zatvarajte dobro klapne na grejnim cevima kamina  kada se ne koristi.
 • Zatvorite izlaženje vazduha oko dimnjaka kamina, peći ili cevi za gasni bojler nezapaljivim materijalom, poput lima ili gipsokartona i cementom.

 

Cevi za grejanje na kaminu napravljene su od metala i vremenom usled zagrevanja i hlađenja mogu se iskriviti ili polomiti, i na taj način napraviti kvar, gde će se gubiti vazduh. Možete koristiti balon na naduvavanje za dimnjake, da bi zatvorili grejnu cev kamina, kada se ne koristi. Ovi baloni staju ispod grejne cevi kamina, kada se ne koristi, napravljeni su od jake plastike mogu lako da se izvade i da se koriste stotinu puta. Ako zaboravite da izvadite balon, pre nego što založite kamin, on će automatski ispustiti vazduh nekoliko sekundi, nakon što je toplota došla do njega.

Izolacija
Izolacija se pravi od raznovrsnih materijala, i postoje sledeće Vrste izolacije:
Najlakše je da različite materijale za izolaciju razmatramo po kategorijama (iako ima izvesnog preklapanja): staklena ili kamena vuna, izolacija koja se prska, pena, čvrsti paneli i reflektujuća izolacija. Ove vrste energije određuju se najviše na bazi veličine materijala i načina postavljanja.

Izolaciona vuna je najpoznatija vlasnicima stanova i obično se postavlja bez prisustva stručnjaka. Osnovni izolacioni materijal su mineralna vlakna – staklena ili mineralna vuna. Izolaciona vuna se prodaje na prethodno isečenim trakama ili slojevima, urolane. Širina je univerzalna, tako da se trake ili slojevi pritiskaju ili učvršćuju na površinu. Ova vrsta izolacije prodaje se sa ili bez reflektujuće folije / pokriva se zadržavanje pare. (Prepreka za paru postavlja se sa strane, koja se zimi greje; izolaciona vuna bez ove prepreke se koristi, kada se ona dodaje na već postojeću izolaciju.)

Prednosti izolacione vune je što se prodaje gotova, montira se lako i prilično je jeftina. Stavljanje vune u nestandardnim prostorima ili na daščanim plafonima zahteva malo više vremena, jer materijal treba da se iseče u odgovarajućim dimenzijama.
Izolacija na prskanje i uduvavanje se sipa, ubacuje ili prska, napravljena je i staklena ili mineralna vuna, celuloza ili ekspandirani vermikulit i perlit. Ova vrsta izolacije napravljena je od istog materijala od kojeg se proizvodi i izolaciona vuna, ali je u tečnom stanju ili se pravi u obliku loptica. Ova izolacija koristi se za zidove ili tavanske prostorije.
Celuloza se pravi od recikliranog papira i drvenog materijala, koji se tretira nezapaljivim materijama. Može da se koristi u tavanskim prostorijama i na zidovima.
Vermikulit se proizvodi od minerala vermikulita, a perlit od vulkanskih stena. Obe vrste izolacije se zagrevaju i povećavaju do lakog, nezapaljivog materijala, koji se koristi za izolaciju plafona, a u nekim slučajevima i zidova (uglavnom betonskih).
Izolacioni materijal za prskanje se prodaje u džakovima ili balama i pogodni su za tavanske grede u tavanskim prostorijama. Korišćenje ove vrste izolacije za popunjavanje praznina u zidovima često zahteva pneumatsku opremu. Kada se koristi izolacija za prskanje u tavanskim prostorijama, obično je potrebna prethodna montaža pregrade za penu.
Uduvanu izolaciju postavljaju stručnjaci, a u nekim slučajevima i vlasnici stanova, koji nemaju neophodnu pneumatsku opremu. Efikasnost izolacije zavisi direktno od tehnike postavljanja zato je najbolje da to uradi stručnjak. Materijal se stavlja u mašinu, koja nakon toga crevom prska u prosto između tavanskih greda ili u prazninama zidova. Sama izolacija može biti od celuloze, mineralnih vlakana, loptica od vlakna ili vlakna, pokrivenih lepkom (što je i najefikasnije od praznina u zidovima).
Izolacionu penu (obično poliuretan) postavljaju profesionalci, koji imaju specijalnu opremu za posmatranje smeše i postavljanje materijala. Ona ima veoma visoke R-vrednosti, ne savija se pod pritiskom, blokira vazdušne struje, jer zatvara sve pukotine i omogućava zaštitu od vlage.
Pena, koja se uprskava, je dobra za novu gradnju i može da se stavi na zidovima tavana sa gredama i u prostorima oko temelja. Izolaciona pena je prilično skupa (izbegavajte penu od urea-formaldehida, jer postoji mogućnost opasnih isparenja).
Izolacija od tvrde pene pravi se od različitog materijala: asfaltno-impregniranih vlakana u pločama, polistirena, poliuretana i poliizocianurata. Ove tvrde ploče koriste se pre svega kod novih konstrukcija (ili prilikom postavljanja novog krova), gde mogu da se montiraju kao obloga zidova i krovova, kao izolacija ispod unutrašnjih zidova ili oko temelja. Pošto je ova vrsta materijala zapaljiva, ona ne može da se ostavi nezaštićena. Ploče mogu da se prekriju folijom sa jedne ili sa obe strane, da bi reflektovale toplotu.
Reflektujuća izolacija koja je napravljena od aluminijumske folije je najefikasnija kada se koristi u toploj klimi za blokiranje reflektovanja toplote. Efikasnost zavisi i od toga dali je folija ravan list, koji blokira transfer toplote kroz krov, ili prepreka koja ima nekoliko sloja, podeljena vazdušnim prostorom, koja je pogodna za ograničavanje ulaska toplote kroz krov, tavan, zidove i podove.
Koliko izolacije je potrebno?
Stanovi i kuće koje se grade poslednjih nekoliko godina mogu da imaju ili da nemaju dobru izolaciju, u zavisnosti od toga koliko pažnje smo posvetili štednji energije prilikom gradnje. Ali gotovo svi stariji stanovi najverovatnije nemaju izolaciju. Najbolji način da vidite da li vaš stan ima izolaciju i dali je ona dovoljna je da se obratite lokalnoj kompaniji, koja se bavi „energetskom revizijom“.
Preporučene minimalne R-vrednosti zavise od klime i na njih može da utiče način na koji je stan sagrađen, kao i od vrste korišćenog grejanja. Evo nekih osnovnih pravila:
Za umerenu klimu dovoljna je izolacija R-11 za zidove i podove i R-19 za plafone ispod tavanskih prostorija sa ventilacijom. Za hladniju klimu preporučuje se izolacija R-19 za zidove i podove i R-30 za plafone ispod prostorija sa ventilacijom. Ako je klima hladna izolacija zidova i podova treba da je R-19, a plafona ispod tavanskih prostorija sa ventilacijom R-38 – R-49.

 

Gde da postavimo izolaciju? 

Dodavanje izolacije delovima stana koji su ovde navedeni može biti najbolji način za povećanje energetske efikasnosti vašeg doma. Izolirajte pod tavanske prostorije ili prostora ispod krova kuće. Konsultujte se sa građevinskom firmom po pitanju izolacije podruma, uključujući i teško dostupna mesta.

1 Tavanska prostorija
2 Zidovi
3 Podovi
4 Podrum
5 Teško dostupna mesta

Otvorene ćelije pene nisu tako guste i pune su vazduha, što daje izolaciji sunđerastu strukturu. Izolaciona vrednost pene sa otvorenim ćelijama je oko R-3,7 za svakih 2,5 cm debljine.
Vrsta izolacije koju treba da izaberete zavisi od toga kako ćete je koristiti i od vašeg budžeta. Iako pena sa zatvorenim ćelijama ima veću R-vrednost i obezbeđuje veću otpornost na vlagu i izlaženje vazduha, materijal je takođe mnogo gušći i njegovo postavljanje je skuplje. Pena sa otvorenim ćelijama je lakša i jeftinija, ali ne treba da se koristi ispod nivoa zemljišta, jer bi tamo mogla da upije vodu. Konsultujte se sa firmom koja se bavi postavljanjem izolacije da bi odlučili koja vrsta izolacije je najbolja za vas.

Korisni saveti za izolaciju
• Kada birate izolaciju za vaš dom obratite pažnju na faktore klime u naselju, gde živite , dizajnu stana i budžet.
• Koristite izolaciju sa visokom R-vrednošću, poput pene u spreju, na unutrašnjim zidovima i visokim tavanima, da bi dobili bolju izolaciju sa manjom debljinom.
• Postavite prepreke poput pregrada za vetar na celoj dužini garnišne plafona da bi se postigla bolja cirkulacija vazduha ka plafonu. Ventilacija pomaže kontrolu vlage i smanjenja računa za hlađenje tokom leta, ali ne provetravajte vašu tavansku prostoriju ako imate izolaciju na donjoj strani krova. Konsultujte se sa kvalifikovanom građevinskom firmom.
• Pazite prilikom postavljanja izolacije blizu osvetljenja koje se ugrađuje u plafon, osim ako nije sertifikovano za kontakt sa izolacijom, da bi izbegli opasnost od požara. Pogledajte glavu „Osvetljenje: za više informacija po pitanju ugradnji sijalica“.
• Pratite uputstva za postavljanje koje izdaje proizvođač i nosite odgovarajuće zaštitno radno odelo, kada postavljate izolaciju.

Korisni saveti za uštedu na dugoročnom planu
Jedan od najefikasnijih načina za povećanje nivoa komfora u vašem domu tokom godine je da postavite izolaciju na tavanskim prostorijama, uključujući i ulaz. Izmerite debljinu izolacije, da vidite hoćete li imati dovoljno izolacije za tavansku prostoriju.
Ako je debljina manja od R30 (27,5 cm za staklenu ili kamenu vunu i 20 cm za celulozu), verovatno biste imali koristi od više izolacije.
Ako vaša tavanska prostorija ima dovoljno izolacije i dobro je zatvorena, da ne izlazi vazduh, ali još uvek osećate promaju i hladnoću u stanu zimi ili vam je leti previše toplo, najverovatnije vam je potrebna dodatna izolacija spoljašnjih zidova. To košta više i obično je potrebno angažovanje građevinske firme, ali je sasvim moguće da će se trošak isplatiti – naročito ako živite u mestu sa veoma hladnom klimom. Ako menjate spoljašnji izgled stana, razmislite o mogućnosti da dodate i izolaciju.
Takođe možda vam je potrebna dodatna izolacija na teško dostupnim mestima ili u podrumu. Konsultujte građevinsku firmu.
• Tražite licencirane i sertifikovane građevinske firme, koje imaju osiguranje.
• Nabavite tri ponude u pisanoj formi.
• Raspitajte se o iskustvu firmi u radu.
• Proverite reference.
• Konsultujte se sa vašim komšijama i prijateljima.
• Skoncentrišite se na traženje lokalnih firmi.

 

Nova gradnja i dogradnja
U većini klimatskih zona ćete uštedeti novac prilikom gradnje novog doma ili dogradnje ako postavite kombinaciju izolacije šupljina i izolaciju. Smanjite izlaz vazduha kroz spoljašnje zidove tako što ćete zalepiti izolaciju na sastavima spoljašnje fasade i zatvaranja spoljašnjih zidova. Izolacija na šupljinama može da bude vrednosti R-15 na zidu sa šupljinom 5 cm x 10 cm i do R-21 na zidu sa šupljinom 5 cm x 15 cm.
Razmislite o mogućnosti da koristite proizvode, koji su istovremeno izolacija i služe kao deo osnovne konstrukcije poput strukturno izolacionih ploča o građevinskih proizvoda poput izolacionih betonskih oblika. Konsultujte se sa stručnjacima na temu strukturna izolacija.
Prilikom gradnje novog stana bilo bi najbolje da razmislite o mogućnosti korišćenja pregrada za sunčeve zrake na tavanu ili na krovu (u mestima sa vrelom klimom), reflektujućom izolacijom i izolacijom temelja kuće. Konsultujte se sa vašom građevinskom firmom po pitanju ovih opcija.

 

Prozori

Prozori
Radujte se svetlosti i pogledu istovremeno štedeći novac postavljanjem energetski efikasnih prozora i koristeći različite strategije, koje će vam omogućiti da sačuvate dosadašnje prozore.

 
Prozori mogu biti jedna od najprivlačnijih crta vašeg doma. Prozori daju mogućnost da uživate u pogledu napolje, da propuštate dnevnu svetlost za osvetljenje, služe za provetravanje i propuštaju sunčevu toplotu zimi. Nažalost, prozori su takođe odgovorni za od 10 do 25% računa za grejanje, jer propuštaju toplotu da izlazi napolje.
Leti vaš klima uređaj treba da radi više, da bi mogao da ohladi vreli vazduh sa prozora, kroz koje ulazi sunčeva svetlost. U predelima sa hladnijom klimom najbolje je da se zaustavite na prozore koji između stakala imaju gas i nisku emisiju, što smanjuje gubitak toplote. Ako je klima toplija, izaberite prozore sa folijom koja propušta samo određene spektre svetlosti, da bi smanjili toplotu, koja dolazi spolja.
Ako odlučite da menjate prozore, preporučujemo vam da pratite sledeće savete, da bi poboljšali kvalitet.

Korisni saveti za prozore u hladnom periodu
 Stavite prozračnu plastičnu tablu u okvir prozora ili zalepite tanji sloj plastike sa unutrašnje strane na ram prozora, da bi smanjili promaju.
 Postavite roletne koje dobro prianjaju na prozore, za koje mislite da propuštaju vazduh, nakon što su obezbeđene protiv loših atmosferskih uslova.
 Spuštajte zavese i roletne noću da bi se zaštitili od hladnih strujanja, podižite ih danju, da bi mogla da uđe sunčeva svetlost koja greje.
 Postavite spoljašnje ili unutrašnje zaštitne prozore protiv oluje koji mogu da redukuju gubitak toplote kroz prozor d+od 20 do 50%. Sledi da bi zaštita trebala da se postavi protiv loših atmosferskih uslova na svim pokretnim sastavima; da su napravljeni od čvrstog materijala i da imaju blokirajuće ili preklapajuće sastave.
 Ako je potrebno, popravite i obezbedite protiv loših atmosferskih prilika zaštitne prozore protiv oluja koje sada imate.

Korisni saveti za prozore u toplom periodu
 Stavite roletne, zavese i drapere, da bi toplota mogla da se reflektuje i da ne ulazi u dom.
 Spuštajte zavese na prozorima sa južnom i zapadnom ekspozicijom, tokom dana.
 Stavite zasenjivače na prozorima sa južnom i zapadnom ekspozicijom.
 Stavite zaštitni reflektujuću foliju na prozorima sa južnom ekspozicijom da bi smanjili gomilanje toplote usled sunčeve svetlosti.

Korisni saveti za štednju na dugoročnom planu
Postavljanje visoko efikasnih prozora e povećati energetsku efikasnost vašeg doma. Iako je možda potrebno nekoliko godina pre nego što novi prozori isplate svoju vrednost ušteđenom energijom, koristi od dodatnog komfora, bolji izgled stana i bolja funkcionalnost e nadoknaditi njihovu cenu.


Korisni saveti za kupovinu prozora
 Gledajte i pitajte o energetskim karakteristikama prozora, koje kupujete.
 Povežite se sa lokalnim kompanijama za komunalne usluge, da bi proverili kakve popuste i druge stimulacije nude za promenu prozora.
 Izaberite visoko efikasne prozore, koji imaju bar dupli sloj stakla i niskoemisiono pokriće.
 Izaberite prozore sa nismo U-vrednošću (koeficijent prolaska toplote) za predele sa hladnijom klimom. U-vrednost je koeficijent propuštanja toplote koja je različita od sunčeve, koristi se za prozore i vrata.
 Tražite prozore sa niskim koeficijentom akumuliranja sunčeve toplote (SHGC) – ovaj koeficijent meri sunčevu energiju, koja ulazi kroz prozore ili vrata. Prozori sa niskim SHGC koeficijentom smanjuju akumuliranje sunčeve svetlosti u predelima sa toplijom klimom.
 Izaberite prozore, koji imaju nisku U-vrednost, ali i mali SHGC koeficijent da bi dobili maksimalnu vrednost ušteđene energije, kako u vrelim, tko i u hladnim mesecima.
 Gledajte SHGC koeficijent i U-vrednost celog prozora, a ne samo centar stakla (COG). Vrednosti za ceo prozor označavaju tačnije energetsku efikasnost proizvoda.
 Angažujte profesionalce koji postavljaju prozore u skladu sa uputstvom proizvođača, u suprotnom garancija može biti nevažeća.
 Razmislite o kupovini prozora sa kaljenim staklom, ako živite na obali mora ili u predelima, gde oluje često nose sitno kamenje i grane.

Prozori sa nikoemisionim pokrićem reflektuju deo sunčeve svetlosti.

Prozori prisoposobljeni za toplu klimu ne dozvoljavaju toploti da uđe u dom.

U letnjim mesecima sunce, koje greje kroz prozore zagreva prostorije u vašem domu. Prozori sa nisko emisionim pokrićem na staklima reflektuju deo sunčeve svetlosti, i na taj način održavaju prostorije hladnijim.

 

Aparati za domaćinstvo

Aparati za domaćinstvo

Koristite energetski efikasne kućne aparate i rezultat će biti efikasniji rad sa njima, praćen manjim računom za struju.

 

 

Ućni aparati čine oko 13% troškova za energiju u domaćinstvu: frižideri, električni šporet i veš mašine troše najviše energije.

Kada kupujete kućne  aparate, zamislite da imaju dve etikete sa cenom. Prva sadrži cenu kupovine – to je jednokratna isplata. Druga sadrži troškove eksploatacije uređaja. Vi ćete plaćati cenu druge etikete zajedno sa računom za komunalne usluge svakog meseca narednih 10-20 godina u zavisnosti od aparata. Frižideri mogu da se koriste prosečno 12 godina, veš mašine oko 11, a mašine za pranje sudova oko 10 godina, klima uređaji – 9 godina.

Kada kupujete nov aparat za domaćinstvo, tražite energetsku etiketu. Energetske etikete pokazuju rejting od A do G određenog aparata po pitanju konzumacije energije. Najefikasniji uređaji su iz klase A (zelena), a najmanje efikasni iz klase G (crvena). Kada veći deo uređaja određene vrste dostigne klasu a na skalu mogu da se dodaju još tri klase: A+, A++, A+++.

 

Kakvi su realni troškovi?
Svaki kućni aparat ima dve etikete sa cenom – prodajna cena i troškovi eksploatacije. Imajte u vidu obe, kada kupujete novi kućni aparat.
?

Šta je kilovat?
Kada koristite struju, za kuvanje šerpe pirinča za 1 sat vi koristite 1.000 vat sati (1 000 Wh) električne energije! Hiljadu vat sati jednako je 1 kWh. Računi za struju obično pokazuju koliko kilovat sati trošite. Prosečna cena za domaćinstva je 0,07 evro centi/kWh.


Mašine za pranje sudova
Veći deo energije , koju koristi mašina za pranje sudova je za zagrevanje vode. Energetska etiketa pokazuje koliki kapacitet je neophodan za rad aparata i za zagrevanje vode, bazirajući se na godišnje cene prirodnog gasa i zagrevanje vode električnom energijom.

Korisni saveti za štednju vode za mašinu za pranje sudova

 Proverite uputstvo za upotrebu, koje je upakovano sa vašom mašinom za pranje sudova, preporuke proizvođača po pitanju temperature vode; puno mašina za sudove imaju grejače, zahvaljujući kojima možete da podesite centralni bojler u domaćinstvu na nižu temperaturu (oko 50°C)
 grebajte, uklonite veći otpad i koske, ne perite vodom. Prethodno pranje je preporučljivo samo kada je hrana zagorela ili se osušila na posuđu.
 Uverite se da je mašina za pranje sudova puna (ne prepuna), kada je pustite.
 Ne koristite funkciju „zadržati predpranje“ samo za nekoliko prljavih tanjira. Ova funkcija troši 11,3 – 26,5 litara vrele vode pri svakom korišćenju.
 Postavite tanjire da se sami isuše; ako vaša mašina nema automatsku funkciju za sušenje, isključite mašinu za pranje sudova nakon poslednjeg ispiranja i otvorite vrata da bi tanjiri mogli brže da se isuše.


Korisni saveti za štednju na dugoročnom planu

Frižideri, kvalifikovani klasom A su 20% većom energetskom efikasnošću od nekvalifikovanih modela. Modeli sa komorom u gornjem delu koriste 10% - 25% manje električne energije od onih sa spoljašnjim zamrzivačem, ili ako imaju zamrzivač u donjem delu.
Kada kupujete novu mašinu za pranje sudova, tražite energetsku klasu A i veću A+/A++, da biste bili sigurni da troši manje vode i električne energije, nego što to zahtevaju evropski standardi. Kriterijum je da troši oko 22 l vode za ciklus ili manje – stare mašine za sudove kupljene pre 1994 godine koriste više od 37,8 l vode za ciklus.

Pametni kućni aparati
Neki proizvođači nude „pametne“ (smart) kućne aparate, koji mogu da budu povezani sa pametnim strujomerom ili sistemom za upravljanje električnom energijom u domaćinstvu, a s njihovom pomoći može da prebaci korišćenje energije na sate, kada potrošnja nije najveća. Klima uređaji, frižideri, mašine za pranje sudova i drugi aparati postoje u varijanti „pametni“.
Pametni kućni aparati se ne isključuju u satima kada je potrošnja struje najveća, umesto toga prebacuju korišćenje energije u drugim satima. Vi čak možete to i da ne znate. Vaš klima uređaj, naprimer, može da se uključuje nešto ređe. Ili frižider može da odloži ciklus razmrzavanja za noćne sate. Ako vaši distributeri nude nižu cenu za električnu energiju, noćna potrošnja, takozvane tarife, za različite periode dana, možete da uštedite na računu za struju.
Ove promene mogu biti neprimetne, ali mogu da doprinesu dosta za štednju na računima – uštede od kojim možete imati koristi. Vaš distributer usluga može da vam objasni postojanje tehnologija za pametnu raspodelu mreža i tarifa za različit vremenski period dana u vašem regionu i kako da to iskoristite.

Korisni saveti za korišćenje energije od frižidera ili zamrzivača
 Ne držite veoma nisku temperaturu u frižideru ili zamrzivaču. Preporučljiva temperatura je 3-4 °C u frižideru i -15°C u zamrzivaču. Ako imate poseban zamrzivač za dugotrajno čuvanje, temperatura u njemu treba da je -18°C.
 Proverite temperaturu frižidera tako to ćete postaviti termometar u čaši sa vodom u sredini frižidera. Proverite temperaturu nakon 24 časa. Temperaturu u zamrzivaču proverite tako što ćete termometar staviti između zamrznutih pakovanja. Proverite nakon 24 časa.
 Uverite se da vrata frižidera dobro dihtuju. Proverite tako što ćete staviti list papira ili novčanicu i zatvorite vrata, tako da papir ili novčanica budu do pola unutra. Ako možete da izvučete papir ili novčanicu lako, onda mehanizam zatvaranja treba da se popravi, možda treba da se promeni ili da razmislite o kupovini drugog frižidera.
 Zatvarajte tečnosti i jela, koje čuvate u frižideru. Otvorena hrana luči vlagu i otežava rad kompresora.
 Redovno razmrzavajte zamrzivač i frižider, koji se ručno odmrzavaju; nagomilavanje leda smanjuje efikasnost aparata. Ne dozvolite da se formira led sa debljinom većom od 6 mm.


korisni saveti za štednju na dugoročnom planu
Tražite etiketu sa većom energetskom klasom A/A+/A++, kada kupujete nov frižider. Izaberite frižider koji odgovara vašem domaćinstvu. Kombinovani modeli sa zamrzivačem u gornjem delu su energetski efikasniji od onih sa posebnim zamrzivačem. Dodatna odeljenja poput generatora za led i dispansera za vodu su dobri, ali troše puno energije.

 

Drugi korisni saveti za štednju energije u kuhinji
 Ostavljajte ručku baterije u kuhinji na poziciji za hladnu vodu, kada ćete koristiti malo vode; podešavanje na poziciji za toplu vodu troši toplu vodu, čak i kada ona ne dođe do česme.
 Tražite rernu, koja radi na prirodni gas ili onu sa automatskim električnim paljenjem, jer ona štedi gas, jer nije potrebno da signalna sijalica stalno radi.
 Aparati, koji rade na gas, treba da gore plavim plamenom žuti plamen pokazuje da se gas troši ne efikasno i možda je potrebno naštelovati aparat. Ako primetite žuti plamen, konsultujte se sa proizvođačem ili lokalnom kompanijom za komunalne usluge.
 Održavajte ringle čiste; tako će lučiti više toplote i uštedećete energiju.
 Stavljajte poklopac na čajniku, tiganju ili električnom čajniku, kada kuvate vodu – brže je troši se manje električne energije.
 Koristite tiganj iste veličine koju ima ringla.
 Koristite male električne tiganje, tostere ili konvektornu rernu za spremanje manjih jela umesto normalnu rernu. Toster ili konvektorna rerna koriste trećinu do polovinu energije, koju koristi normalna rerna.
 Koristite ekspres lonce ili mikrotalasnu peć, kada ste u mogućnosti. One štede energiju i istovremeno znatno smanjuju vreme za kuvanje.

Pranje
Postoje dva načina korišćenja manje električne energije prilikom pranja – korišćenje manje i hladnije vode. Osim u slučajevima veoma uprljanog veša i masnih mrlja možete koristiti program za toplu i hladnu vodu na vašoj mašini za veš. Podešavanje veš mašine na toplu vodu umesto vrelu, može da smanji potrošnju struje na pola.

Korisni saveti pri pranju
 Ispirajte veš hladnom vodom, kada koristite praškove za pranje hladnom vodom, kada je to moguće.
 Koristite pun kapacitet mašine za pranje i sušenje veša. Ako perete manje veša koristite odgovarajući program za novi vode.
 sušite peškire i teže pamučne stvari posebno od laganijeg veša.
 Ne sušite previše stvari. Ako vaša mašina za sušenje veša ima senzor za vlažnost, koristite ga.
 Čistite filter na mašini za sušenje posle svakog ciklusa, da bi poboljšali cirkulaciju vazduha i da izbegnete opasnost od požara.
 Koristite dugi nastavak na usisivaču periodično, da bi počistili mahovinu, koja se gomila ispod filtera u rupi za njegovo postavljanje.
 Koristite program za hlađenje, da bi veš mogao da nastavi da se suši i da toplota ostane u mašini za sušenje veša.
 Periodično proveravajte ventilacioni otvor vaše mašine za sušenje veša i uverite se da nije zapušen. To će vam uštedeti energiju, a može sprečiti i požar. Proizvođači preporučuju korišćenje tvrdog materijala za ventilacioni otvor umesto plastičnog, koji može da se raspadne i blokira otvor.
 Razmislite o tome da sušite veš u dvorištu.

Proizvođači preporučuju da se neki materijali suše na vazduhu.Korisni saveti za štednju na dugoročnom planu
Tražite etikete sa većom energetskom efikasnošću. Veš mašine sa etiketom A++ koriste 50% manje vode i 37% manje energije od standardnih.
Kada kupujete novu mašinu za sušenje veša, tražite onu sa senzorom za vlažnost, koji automatski isključuje mašinu, kada je veš suv. To ne samo da štedi energiju, već i štiti veš od cepanja i kidanja, zbog prekomernog sušenja.
 

 

Grejanje i hlađenje

Koristite efikasan sistem za grejanje i hlađenje vašeg doma, štedite novac i povećajte nivo udobnosti održavanjem i zamenom uređaja.

 


Grejanje i hlađenje vašeg doma troši više energije i košta više novca od bilo kog drugog sistema u vašem domu – obično je to oko 45% vašeg računa za komunalne usluge.
Bez obzira na to kakav sistem za grejanje i hlađenje imate u svom domu, možete da uštedite novac i povećate komfor, pravilnim održavanjem i zamenom uređaja novim. Ali upamtite, da jedna efikasna peć sama neće imati veliki uticaj na račun za energiju, ako nemate celokupan pristup štednji. Ako uskladite održavanje opreme i kupovinu novijeg uređaja sa odgovarajućom izolacijom, zatvaranjem strujanja vazduha i štelovanje termoregulatora, možete da smanjite potrošnju energije za grejanje i hlađenje - i da smanjite štetne emisije za životnu sredinu za 20% do 50%.

Korisni saveti za grejanje i hlađenje
 naštelujte vaš termoregulator na najnižu moguću temperaturu, koja je vama prijatna zimi i na najvišu letnju temperaturu, koja vam odgovara, to isto uradite i kada niste kod kuće, ili dok spavate.
 Čistite ili menjajte filtere peći i klima uređaja jednom mesečno ili po preporuci proizvođača.
 Čistite rešetke ventilacionih cevi, podvodne konvektore i radijatore, kada je potrebno; uverite se da ih ne blokira nameštaj, tepih ili zavesa.
 Eliminišite vazduh blokiran u radijatorima za grejanje, jednom ili dva puta u sezoni; ako niste sigurni kako to treba da uradite, obratite se profesionalcu.
 Postavite termoreflektujuću foliju između spoljašnjih zidova i radijatora.
 Isključite ventilatore u kuhinji, kupatilu i na svim mestima 20 minuta nakon što ste završili sa kuvanjem ili kupanjem; kada menjate ventilatore razmislite o postavljanju efikasnijih modela sa manjim nivoom buke.
 Zimi ne spuštajte roletne na prozore koji su okrenuti na jug danju, da bi sunčeva svetlost mogla slobodno da ulazi u vaš dom, ali ih spuštajte noću, da bi smanjili hladnoću, koju ćete možda osećati zbog hladnih prozora.
 Leti držite roletne spuštene, kao i zavese tokom dana, da bi postojala zaštita od sunčeve toplote.Korisni saveti za štednju na dugoročnom planu
Birajte energetski-efikasne proizvode kad kupujete novo grejno telo ili opremu za hlađenje. Vaša građevinska firma može da vam da tabele sa podacima o energiji o različitim vrstama, modelima i oblicima, da bi vam pomogla da uporedite potrošnju energije.
Ako kupujete peć, tražite onu sa visokim rejtingom godišnje efikasnosti u korišćenju goriva.
Za klima uređaje, tražite one sa visokim sezonskim koeficijentom energetske efikasnosti.


Ventilacijske cevi
Ventilacijske cevi su jedan od najvažnijih sistema u domu i ako su loše izolovane ili imaju lošu izolaciju, to verovatno vodi do većih računa za energiju.
Ventilacioni sistem u kući i razvodna mreža cevi u zidovima, podovima i plafonima. Ona prenosi vazduh od peći i centralnog klima uređaja u svaku sobu. Cevi su napravljene od lima, fibro stakla ili drugog materijala.
Cevi, koje ispuštaju zagrejan vazduh u nezagrevanim prostorijama mogu da dodaju hiljade dinara godišnje na račune za grejanje i hlađenje. Postavljanje izolacije na cevima koje su u nezagrevanim prostorijama obično je veoma efikasna mera za svoju cenu. Ako ćete montirati novi sistem ventilacionih cevi, uverite se da sistem ima izolaciju.
Izoliranje ventilacionih cevi sa ciljem smanjenja izlaska vazduha je još važnije kada se cevi nalaze u nezagrevanom delu stana, poput tavanskih prostorija ili teško dostupnim mestima. Ako ulazne cvi ispuštaju vazduhu, zagrejani ili ohlađeni vazduh može d a iscuri iz neizolovanih sastava i da se izgubi. Kao dodatak tome, nezagrevani vazduh može da bude povučen u izlazne cevi kroz neizolovane sastave.
Iako se sitne popravke na ventilacionim cevima lako prave, izolovanje cevi, koje su u nezagrevanim prostorijama treba da uradi kvalifikovani profesionalac, da bi bilo sigurno da će se koristiti odgovarajući materijal .

Korisni saveti za sitne popravke ventilacionih cevi
 Proverite da li nemate curenje vazduha iz cevi za ventilaciju. Prvo, pogledajte delove koji su vezani jedan za drugi, ali se otkačili, a zatim potražite rupe.
 Ako koristite samolepljivu traku za zaptivanje vaših cev i, izbegavajte tekstilno gumene trake obično se one brzo odlepe. Umesto toga koristite traku za malter, traku folije ili druge vrste otporne na toplotu.
 Ne zaboravite da će postavljanje izolacije na cevima za ventilaciju podrum učiniti hladnijim. Ako i cevi za ventilaciju i zidovi podruma nisu izolovani, razmislite o mogućnosti da izolujete obe stvari. Cevi vodovoda i kanalizacije u nezagrevanim prostorijama mogu da smrznu i da puknu ako cevi za ventilaciju sistema za grejanje nisu potpuno izolovane, jer neće biti izvora toplote, koji će sprečiti smrzavanje u prostoriji, kada je hladno. Ali to možete izbeći ako stavite termo traku na cevi. Konsultujte se sa građevinskom firmom.
 Angažujte profesionalca, koji će vam postaviti rešetku na ulaznim i izlaznim cevima u podrumu, ako ste ga pretvorili u stambenu prostoriju.
 Uverite se da imate dobru pregradu protiv isparavanja na spoljašnjoj strani izolacije na cevima za hlađenje, da bi se sprečilo kondenzovanje vlage.
 Ako imate peć ili drugi kućni aparat, koji radi sagorevanjem goriva ili imate garažu, koja je dogradnja na kući, montirajte detektor za ugljendioksid (CO), koji će signalizirati ako je nivo CO u nivou štetnom za ljude.
 Obezbedite pomoć stručnjaka kada pravite promene na ventilacionim cevima. Promene i popravke na sistemu za ventilaciju uvek treba da uradi kvalifikovani profesionalac.Termopumpe
Termopumpe su najefikasniji oblik grejanja na struju u umerenom klimatskom pojasu, one omogućavaju čak tri puta više toplote od energije koju one troše. Jedna termopumpa može da smanji potrošnju električne energije za grejanje za 30-40% u poređenju sa uređajima koji rade na principu električnog otpora poput peći i podnih konvektora.

Termopumpa ima i funkciju centralnog klima uređaja, ona sakuplja toplotu iz stana i izbacuje je napolje.

Postoje tri vrste termopumpi: „vazduh-vazduh“, „vazduh-voda“ i „zemlja-voda“ (geotermalne). One sakupljaju toplotu iz vazduha, vode ili zemlje van stana i koncentrišu je za korišćenje u stanu.

 

Geotermalne (nazivane još i termopumpe sa izvorom iz zemlje) pumpe imaju nekoliko velikih prednosti. One mogu da smanje potrošnju energije za 30 do 60%, kontrolišu vlažnost vazduha, takođe su otporne i kvalitetne i mogu da se koriste u različitim vrstama kuća i stanova. 

 

Korisni saveti za korišćenje termopumpe
 Ne smanjujte ručno termostat termopumpe ako ona izaziva uključenje grejnih uređaja koji rade na principu ovog električnog otpora. Ova vrsta grejanja, koja se često koristi kao rezervna varijanta za termopumpu je skuplja.
 Montirajte sami ili angažujte profesionalca, koji će instalirati regulišući termostat sa više funkcija, pogodan za korišćenje sa termopumpom.
 Čistite ili menjajte filtere jednom mesečno ili kada je potrebno i održavajte sistem prema uputstvima proizvođača.


Korisni saveti za štednju na dugoročnom planu
Ako se grejete na struju i živite u umerenom klimatskom pojasu, razmislite o korišćenju energetski efikasnog sistema sa termopumpom, da bi smanjili potrošnju energije.

 

Pasivno solarno zagrevanje i hlađenje
Korišćenje solarne arhitekture za grejanje i hlađenje stanova može kako da pomogne u očuvanju životne sredine, tako i da bude efikasna mera u pogledu utrošenog novca. U većini slučajeva troškovi za grejanje mogu biti smanjeni za više od dva puta u poređenju sa troškovima za grejanje običnog stana.
Pasivna solarna arhitektura takođe vam pomaže da smanjite troškove za hlađenje. Tehnika za pasivno solarno hlađenje uključuje pažljivo projektovane krovove i korišćenje reflektujućih pokrića na prozorima, spoljašnjim zidovima i krovovima. Novije tehnike uključuju postavljanje velikih prozora sa izolacijom na zidovima sa južnom ekpozicijom i postavljanjem termalne mase, naprimer pod napravljen od betonskih ploča ili zid koji apsorbuje toplotu u blizini prozora.
Jedna pasivna solarna kuća zahteva pažljivo projektovanje i izbor položaja, koji zavisi od lokalnih klimatskih uslova. Ako razmišljate o mogućnosti korišćenja solarne arhitekture za svoj sledeći dom ili rekonstrukciju sadašnjeg, konsultujte se sa arhitektom iz oblasti pasivnih solarnih tehnika.

 

Korisni saveti o pasivnoj solarnoj arhitekturi
 Neka vam prozori sa južnom ekspozicijom budu čisti.
 Uverite se da nema predmeta, koji blokiraju sunčevu svetlost koja odlazi ka podu, koji je napravljen od betonskih ploča ili zidova, koji apsorbuju toplotu.

Grejanje prirodnim gasom
Ako planirate da kupite novi sistem za grejanje, konsultujte se sa lokalnom energetskom kompanijom ili državnom službom za energetska pitanja po pitanju najnovijih tehnologija koje su na tržištu. Naprimer, puno novijih modela ima ubrizgavanje i razmenu toplote, koji su tako projektovani da su efikasniji pri eksploataciji i da smanjuju gubitak toplote, kada je uređaj isključen.Termoregulatori
Možete da uštedite do 10% godišnje od troškova za grejanje i hlađenje ako jednostavno smanjite temperature na vrednosti koje su za 4 o do 6 oC manje od onih na koje obično nameštate termo regulator i ostavite ga tako 8 sati dnevno. (Ako imate termopumpu, ne pravite rako osim ako nemate termoregulator). Možete to da radite automatski termo regulatorom i pokazivanjem sati, kada se uključuje grejanje ili kima uređaj. Kao rezultat toga, uređaji ne rade tako puno kao pre, dok spavate ili dok niste kod kuće.

Termoregulatori mogu da pamte nekoliko dnevnih zadataka (šest ili više sa temperaturom za određeni dan), koji mogu ručno da se promene, a da to ne utiče na ostale programe i planove za dan ili nedelju.

 

 

Koristan savet za efekat vrele zime 

Koristite termoregulator, koji će smanjivati grejanje noću ili kada niste kod kuće. 

Koristan savet za efekat hladnog leta 
Leti možete da štedite novac ako termoregulator automatski isključuje klima uređaj noću ili kada niste kod kuće. 

 

Рlima uređaji 
Kupovina klima uređaja namenjenog većim prostorijama neće vam omogućiti da se osećate prijatnije u vrelim letnjim mesecima. Ustvari klima uređaj koji je preveliki za prostoriju, koju treba da hladi biće manje efikasan od manjeg klima uređaja koji odgovara dimenzijama prostorije. Izbor veličine centralnih klima uređaja treba da napravi profesionalac. 

Ako imate centralni klima u svom domu, podesite ventilator da se isključuje istovremeno sa kompresorom, obično se to radi uključivanjem na automatski režim ventilatora. Drugim rečima, ne koristite centralni ventilator na sistemu radi omogućavanja cirkulacije vazduha – koristite cirkulacione ventilatore u sobama.
Razmislite o montiranju jednog ventilatora. Samostalni ventilatori su pogodni za puno različitih vrsta klime i pomažu hlađenje doma raznošenjem hladnog vazduha u stanu i izbacivanjem zagrejanog vazduha kroz plafon. Koristite ventilator za hlađenje u hladnijim periodima dana: temperatura u stanu će ostati niža u vrelim časovima, a vi nećete imati potrebu da uključite ventilator.

Korisni savet za hlađenje
 Podesite termoregulator na što višu temperaturu leti, dovoljno je da to ne ugrožava vaš komfor i preduzmite mere za kontrolu vlažnosti vazduha, ako je potrebno. Što je manja razlika između spoljašnje temperature i one u stanu, toliko će manji biti vaš račun za struju.
 Ne podešavajte termoregulator na temperaturu nižu od normalne kada uključujete klima uređaj. To neće ohladiti stan brže i može dovesti do prevelikog hlađenja i naravno nepotrebnih troškova.
 Razmislite o mogućnosti korišćenja i ventilatora unutra u sanu, zajedno sa klima uređajem, da bi raznosio ohlađeni vazduh svuda u stanu, a do to ne poveća puno potrošnju električne energije.
 Ne stavljajte aparate koji luče toplotu, poput lampi, televizora u neposrednoj blizini termoregulatora.

 

Slika 2 Zgrade i drveće – prirodni saveznici

 Postojanje listopadnog drveća zasađenog na južnoj i zapadnoj strani kuće, pomoći će da smanjite temperaturu u stanu leti i omogućiće da sunce greje stan zimi.

 

Korisni saveti za štednju na dugoročnom planu
Ako je vaš klima uređaj star, razmislite o kupovini energetski efikasnijeg modela. Tražite uređaj sa etiketom ENERGY STAR – sobni klima uređaji sa ovim etiketama su za 10% efikasniji, a centralni klima uređaji za oko 14% efikasniji od standardnih modela.
Ako je to pogodno za klimu u regionu, gde živite, razmislite o montaži jednog ventilatora ili aspiratora.

Hladni krovovi
Ako se peli na krov u vrelom letnjem danu, znači da znate koliko može da se zagreje jedan krov. Toplota na krovu tera vaš klima uređaj da radi dodatno, da bi mogao da hladi vaš dom.
Ako ćete graditi novi dom, odlučite prilikom procesa planiranja da li želite hladan krov, ako želite da obnovite postojeći krov, možete da:
- Modernizujete krov postavljanjem specijalno termo reflektujućeg materijala.
- Stavite nov vodootporni sloj na krovu (naprimer sloj na crepu).
- Zamenite krov novim hladnim krovom.

Hladni krovovi su napravljeni od materijala, projektovani da reflektuju više sunčeve svetlosti i da upijaju manje toplote od običnih, standardnih krovova. Hladni krovovi mogu da budu napravljeni postavljanjem vrste farbe sa visokom reflekutjućom sposobnošću, oblogom od lima, crepa ili drvenih krovnih pločica sa velikom reflektujućom mogućnošću.
Montiranje hladnog krova će smanjiti temperaturu vašeg krova za 30°C i da uštedite energiju i novac, jer ćete manje koristiti klima uređaj. Hladni krovovi stvaraju veću udobnost u prostorijama poput garaže i pokrivenom unutrašnjem dvorištu.
Sa povećanjem popularnosti hladnih krovova, društvo će imati koristi zbog niskih emisija iz elektrana i manje potrebe za novim elektranama. Hladni krovovi mogu da smanje temperaturu vazduha napolju, što će smanjiti razliku u temperaturi između gradova i okolnih regiona.

Zeleni krovovi
Takođe možete razmišljati o postavljanju zelenog krova. Zeleni krovovi su idealno rešenje za gradske zgrade sa ravnim ili blago udubljenim krovom i mogu da uključe sve od minimalnih biljnih pokrivača do velike bašte. Osnovni razlozi da se koriste ovi krovovi su kontrola nad kišnicom i zadovoljstvo koje ljudi osećaju na otvorenom prostoru krova. Zeleni krovovi takođe su i izolacija, smanjuju potrebe za grejanjem i hlađenjem i mogu da pomognu smanjenje razlike u temperaturi između gradova i okolnih predela. Ova vrsta krova često je skuplja od drugih mogućnosti za povećanje energetske efikasnosti vašeg krova, tako da morate dobro razmisliti o vašoj imovini i da se konsultujete sa stručnjakom pre nego što postavite zeleni krov.

Baštovanstvo
Baštovansvo je prirodan i lep način hlađenja doma tokom leta, koji će vam pomoći da smanjite račune za energiju. Jedno drvo, žbun ili loza, koja je na pravom mestu može da baca senku na veoma efikasan način, da zaustavlja vetar i da smanji vaše račune za energiju – vidi sliku na temu baštovanstvo. Pažljivo pozicionirano drveće može da dovede do uštede do 25% energije koju troši srednje statistička porodica.1 Istraživanja pokazuju da u letnjim danima temperatura vazduha može viri za 2 – 4 °C niža u naseljima, koja su u senci drveća u poređenju sa onima, gde nema drveća.2

Jedna vinova loza u saksiji može da čuva senku vašem domu, ali istovremeno da propušta hladni povetarac u zoni, gde je senka.

Zagrevanje vode

Zagrevanje vode
Koristite bojler za vaš dom, izolirajte ga i smanjite temperaturu koristite manje vode, da ne plaćate prevelike račune.

 

Oplota vode je odgovorna za drugi najveći trošak energije u vašem domu. U proseku na vodu odlazi oko 18% od računa za komunalne usluge.
Postoji četiri načina da smanjite račune za toplu vodu: da koristite manje tople vode, da smanjite termoegulator na bojleru, da izolujete bojler ili da kupite novi, efikasniji model.
Kako da smanjite deo tople vode na vašim računima za energiju
Izolujte bojler, da bi uštedeli energiju i novac ili koristite protočni bojler da uštedite još više.

Korisni saveti na temu topla voda
 Montirajte česme i tuš sa aeratoritma i manjim protokom.
 Što brže popravite česme koje cure; česma koja kaplje može da potroši nekoliko litara vode u kratkom vremenskom periodu.
 Podesite termoregulator na bojleru na 50°C, što će vam obezbediti vodu, koja će biti dovoljno topla za većinu namena.
 Izolujte kazan na vašem bojleru, ali pazite da ne izolujete i termoregulator. Sledite uputstvo proizvođača.
 Izolujte kazan na gasnom bojleru, li pazite da ne prekrijete izolacijom gornji deo bojlera, donji deo, termoregulator ili gorionik. Sledite uputstva proizvođača, ako niste sigurni, potražite pomoć stručnjaka.
 Stavite izolaciju na prva dva metra cevi za toplu i hladnu vodu, koje su povezane sa bojlerom.
 Ako imate nameru da lupite novu mašinu za posuđe ili veš mašinu, razmislite o kupovini efikasnog modela sa malom potrošnjom vode, da bi redukovali količinu potrošnje tople vode. Pogledajte glavu „Kućni aparati“, za više informacija na tu temu.
 Montirajte termo klapne na cevima za b hladnu i toplu vodu na bojleru, da bi sprečili gubitak toplote. Većina novih bojlera ima takve klapne.
 Istočite na svakih 3 meseca oko 1 litra vode iz vašeg lonca, da bi uklonili talog, koji smeta prenosu toplote i smanjuje efikasnost vašeg bojlera. Pratite uputstvo proizvođača.

Iako većina bojlera može da izdrži 10-15 godina, najbolje je da kupite nov, ako je vaš bojler stariji od 7 godina. Ako proučite stvari pre nego što vam se bojler pokvari, moći ćete da izaberete najbolji bojler za vaše potrebe.

Korisni saveti za štednju na dugoročnom planu
Kupite novi bojler koji je energetski efikasan. Iako on može da košta više od standarnih bojlera, uštedećete energiju za vreme celog perioda upotrebe uređaja. Gledajte da ima etiketu sa višom energetskom klasom A+/A++.
Razmislite o mogućnosti da koristite protočan bojler ili bojler bez kazana, koji greje vodu direktno, a ne čuva je u rezervoaru. Naučnici su utvrdili da ušteda energije može da bude i do 30% u poređenju sa standardnim bojlerom na gas sa kazanom.3
Razmislite o instaliranju sistema za regeneraciju toplote iz otpadne vode. Sistem za regeneraciju toplote iz otpadnih voda uzima energiju iz otpadne vode, naprimer iz tuša ili mašine za posuđe i koriste je za prethodno zagrevanje hladne vode, koja ulazi u bojler ili odlazi ka drugim delovima kućnog vodovoda. Količina uštede energije varira u zavisnosti od potrošnje u domaćinstvima.

Bojleri sa termopumpom mogu da budu veoma efikasni za svoju cenu u određenim regionima. Obično oni koriste 50% manje struje za grejanje vode od konvencionalnih električnih bojlera. Ako se vaš bojler nalazi u podrumu, on će vam služiti za sušenje vazduha u letnjim mesecima. Ali ova tehnologija može dovesti do teške montaže, zato je najbolje da konsultujete stručnjaka iz ove oblasti pre nego sto kupite takav bojler.

Za više informacije posetite: http://europa.eu/legislation_summaries/energy/index_en.htm  .

 

Solarni bojleri

Ako vodu grejete na struju, tarife su visoke i imate deo vaše imovine, koja je sa južnom ekspozicijom i nije u senci, razmislite o postavljanju solarnog bojlera. Solarni sistemi pomažu očuvanje životne sredine i možete postaviti jedan takav na vašem krovu, tako da se uklopi sa ostalim delom arhitekture vašeg doma.

Solarni sistemi za zagrevanje vode takođe pomažu očuvanje životne sredine. Solarni bojleri ne generišu štetne emisije i gasove koji su obično deo proizvodnje struje.

Osvetljenje

Osvetljenje
Jedan od najlakših načina da smanjite račune za električnu energiju je da koristite savremene energetski efikasne sijalice.

 

Proseku domaćinstvo izdvaja oko 15% iz budžeta za energiju i plaćanje računa za osvetljenje. Korišćenje energetski efikasnih sijalica je jedan od najbržih načina da smanjite račun za struju. Tajmeri i senzori za kretanje će vam se uštedeti još novca redukovanjem vremena kada je svetlo uključeno, ali se ne koristi.

 

Osvetljenje u stanu

Imate veliki izbor energetski efikasnog osvetljenja. Najpopularnije su halogene inkadescentne sijalice, kompaktne fluorescentne lampe (CFL) i Led sijalice. Iako su one obično skuplje od tradiocionalnih inkadescentnih sijalica na dugoročnom planu one će vam uštedeti novac, jer troše manje struje.

 

Štedljive (poznate i kao halogene) inkadescentne sijalice

Halogene inkadescentne sijalice  su jednostavno energetski efikasne inkadesentne sijalice i njihov rok upotrebe je do tri puta duži od tradiocionalnih inkadescentnih sijalica. Halogene inkadescentne sijalice se prodaju u različitim veličinama i bojama i mogu da se koriste zajedno sa dimerima.

 

Светодиоден

прожектор

Светодиод

Компактна флуоресцентна

крушка

Енергоспестяваща

крушка с нажежаема жичка

 

Izbor sredstava za osvetljenje može da vam uštedi novac

Energetski efikasne sijalice se prodaju u mnoštvo boja i oblika.

 

Kompaktna hluorescentna sijalica

Kompaktne fluorescentne sijalice koje odgovaraju kriterijumima ENERGY STAR® troše oko 75% manje struje i traju i do 10 puta duže od tradicionalnih inkadescentnih sijalica.

LED sijalice: nova vrsta svetlosti

Led sijalice nude kvalitet sličan onom kvalitetu sa tradicionalnih inkadescentnih sijalica, period eksploatacije je 25 puta veći i koriste manje energije od kompaktnih fluorescentnih sijalica. Izaberite LED sijalice sa odgovarajućim kriterijumima prema ENERGY STAR, da bi dobili najveći kvalitet i da uštedite najviše energije.

 

Osvetljenje kompaktnim fluorescentnim sijalicama
Kompaktne fluorescentne sijalice traju i do 10 puta duže i koriste oko četiri puta manje struje u poređenju sa tradicionalnim inkadescentnim sijalicama. Obično jedna kompaktna fluorescentna sijalica se isplati zahvaljujući štednji energije za manje od 9 meseci i nakon toga nastavlja da vam štedi svakog meseca.
Možete da kupite kompaktne fluorescentne sijalice, koje nude istu svetlost i boju kao i tradiocionalne inkadescentne sijalice. Neke kompaktne fluorescentne sijalice imaju spoljašnju opnu, koja rasprskava svetlost dodatno i daje oblik sličan onom od tradiocionalnih inkadescentnih sijalica.
Kompaktne fluorescentne sijalice sadrže minimalnu količinu žive i treba paziti sa njima ako se slome. Neophodno je da se kompaktne fluorescentne sijalice recikliraju posle njihove eksploatacije. Puno firmi koje prodaju tela za osvetljenje recikliraju besplatno kompaktne fluorescentne sijalice.

Osvetljenje LED sijalicama
Procenat LED sijalica korišćenih u domaćinstvu se vrtoglavo povećava. Led sijalice koje odgovaraju kriterijumu ENERGY STAR® koriste samo od 20 do 25% struje, oko 75% manje struje i traju do 25 pua duže od tradicionalnih inkadescentnih sijalica. U ponudi su različite boje, neke mogu da regulišu svoju svetlost ili imaju druge funkcije poput senzora za dnevnu svetlost i pokrete.
Osim standardnih sijalica, koje se montiraju u fasonkama, postoje i LED sijalice za stone lampe, kuhinjske lampe ispod elemenata u kuhinji, pa čak i novogodišnje sijalice za jelku.

Korisni saveti za osvetljenje stana unutra
 Ako zamenite 15 ne efikasnih inkadescentnih sijalica u vašem domu sa štedljivim sijalicama, to će vam uštedeti oko 25 evra godišnje.
 Posetite sajt http://ec.europa.eu/energy/lumen/links/index_en.htm, da pronađete odgovarajuće sijalice za osvetljenje u vašem domu. Sijalice su različitih dimenzija i oblika, koje odgovaraju gotovo svim telima za osvetljenje i štede najviše energije, ako ih stavite na lampe, koje su svakog dana duže vremena uključene.
 Kada pravite remont i želite da napravite promenu u osvetljenju, tražite ugradne sijalice ili „konzerve“, koje su sertifikovane za kontakt sa izolacijom i hermetički su zatvorene.
 Kada menjate ugradne sijalice na telima za osvetljenje, koristite energetski efikasne sijalice, koje su za tu namenu. Naprimer, akumuliranje toplote u sijalicama, znatno će smanjiti period eskploatacije spiralnih kompaktnih fluorescentnih sijalica.
 Razmislite o kupovini tela za osvetljenje sa odgovarajućim kriterijumom ENERGY STAR. One se prodaju u najrazličitijim stilovima, raspoređuju svetlost efikasnije i ravnomerno u poređenju sa standardnim telima za osvetljenje i nude druge povoljne funkcije, poput regulacije svetlosti.
 Kontrolni uređaju, poput tajmera ili fotoćelija štede struju tako što isključuju osvetljenje, kada se ono ne koristi. Reostati štede struju kada se koriste za smanjenje sjaja svetlosti. Uverite se da ste izabrali proizvod, koji može da ima energetski efikasnu sijalicu, koju želite da koristite.
 Roletne i zavese podignite preko dana, umesto da upalite svetlo, i tako će ući dnevna svetlost u prostoriju. Takođe prostorije uredite svetlijim bojama, koje će reflektovati dnevnu svetlost.

Eksterno osvetljenje
Većina vlasnika kuća i stanova koriste eksterno osvetljenje u dekorativne svrhe, ali i da bi povećali bezbednost svog doma. U prodaji je velika raznovrsnost proizvoda počev od niskovoltnog osvetljenja za staze pa do reflektora sa detektorima za kretanje.
LED sijalice rade dobro i unutar doma, i napolju, zbog njihove izdržljivosti i efikasnosti rada u hladnom vremenskom periodu. Ako vam treba eksterno osvetljenje, poput osvetljenja za staze, stepenište ili verande, tražite proizvode sa LED sijalicama. Takođe možete da nađete i eksterne sijalice koje rade na solarnu energiju.

Korisni saveti za eksterno osvetljenje
 Pošto eksterno osvetljenje ostaje uključeno dosta dugo, upotreba kompaktnih fluorescentnih sijalica ili LED sijalica će vam uštedeti puno energije. Većina kompaktnih fluorescentnih sijalica sa otvorenom spiralom mogu se koristiti u zatvorenim telima za osvetljenje, koja ih štite od atmosferskih uticaja.
 Kompaktne fluorescentne sijalice i LED sijalice mogu da se koriste za reflektore. Ovi model su napravljeni tako da podnose kišu i sneg, zato mogu da se koriste u telima koja se nalaze na otvorenom.
 Tražite tela za osvetljenje koja su projektovana za spoljašnju upotrebu i imaju ugrađene funkcije poput automatskog isključivanja na dnevnoj svetlosti i senzorima za kretanje.
U prošlosti smo kupovali sijalice na bazi toga koliko energije one troše, ili koliko vati potroše. Nije li razumnije da kupujemo sijalice na bazi toga koliko svetlosti proizvode?
Kada kupujete sijalice možete ih birati prema svetlosti koju želite poredeći lumene umesto vate. Lumen je jedinica svetlosti (svetlostnog fluksa) – što više lumena ima, to je sijalica svetlija.
Ako želite da zamenite običnu sijalicu od 100 vati, potražite štedljivu sijalicu koja lučio oko 1600 lumena. Da bi zamenili sijalicu od 60 vati, potrebna vam je štedljiva sijalica sa 800 lumena.
Znači, kada kupujete sijalice gledajte lumen – drugim rečima, gledajte koliko je ona svetla. To je zaista jedna dobra ideja!

Štednja energije i sredstava
Grafikon pokazuje uštedu električne energije i potrošnju različitih vrsta sijalica. Kolona 1 odgovara tradiocionalnim inkadescentnim sijalicama, kolona 2 i 3 usavršenim inkadescentnim sijalicama (sa integrisanom halogenom kapsulom) iz klase C i B, kolona 4 – kompaktnim fluorescentnim sijalicama, a kolona 5 – LED sijalicama.

 

 

Pametni strujomeri

Ocena potrošnje energije u vašem  domu (ponekad nazivana energetska revizija) pokazaće, koji delovi stana imaju najveću potrošnju energije i ponudiće vam najbolje načine za smanjenje utroška energije. Samo možete da izvršite elementarnu ocenu potrošnje energije u stanu ili možete da se obratite lokalnoj elektrodistributivnoj kompaniji ili energetskom revizoru. Takođe možete da naučite više o energetskim revizijama stana, kao i da pronađete više besplatnih programa i kalkulatore na adresi www.eu-energystar.org, Portal Evropske komisije o energetskoj efikasnosti na adresu http://ec.europa.eu/energy/efficiency/index_en.htm.

 

Korisni saveti, koji će am pomoći da sami uradite procenu utroška  energije

 • Proverite izolaciju prostorija u potkrovlju, spoljne  zidove i one u podrumu, plafone soba, podove i teško dostupne delove u podrumu.
 • Da bi odredili R-vrednost (koeficijent termoizolacije) vašeg stana, pogledajte glavu „Izlazak vazduha i izolacija“
 • Poverite izlazak vazduha kroz zidove, plafone, prozore, vrata, instalacija za osvetljenje i vodu, prekidače i utikače.
 • Proverite da nema otvorenih klapni na kaminu.
 • Uverite se, da su vaši kućni aparati, kao i sistem za grejanje i hlađenje pravilno održavani. Pročitajte uputstva o održavanju i načinu upotrebe.
 • Istražite potrebe vaše porodice za svetlošću i razmislite kako da koristite regulatore – senzore, tajmere da bi smanjili potrošnju energije. 

 

Pametni strujomeri i pametnija elektrodistributivna mreža

Milioni pametnih strujomera već je instalirano u EU. U nekim zemljama, pametni strujomeri daju mogućnost dvostrane veze između potrošača i njihove elektrodistributivne kompanije, što omogućava kompaniji da zna slučajeve sa nestajanjem struje. To omogućava kompanijama da pružaju boje usluge. Pametni strujomeri mogu da se koriste sa kućnim sistemima za upravljanje energijom, kao naprimer internet-bazirani programi, koje daje elektrodistributivna kompanija ili uređaji, koji se postavljaju u vašem domu. Pametni strujomeri imaju mogućnost da pokažu potrošnju energije u stanu, da vam pomognu da štedite energiju i novac, pa vam čak omogućavaju da regulišete vaš termoregulator ili da isključite kućne aparate, kada niste kod kuće.

Različite tarife za struju u različitim vremenskim pojasevima
Da bi se smanjila najveća potrošnja struje i da se uštedi novac, puno elektrodistributivnih kompanija uvele su programe, koji stimulišu klijente kompanije da troše struju u vremenu, kada je potrošnja smanjena. Ovi programi omogućavaju potrošačima da štede, zahvaljujući popustima i smanjenim tarifama struje.

Pametni strujomeri i domaći sistem upravljanja energijom omogućavaju klijentima da programiraju kada i kako njihov stan treba da koristi energiju. Ovi programi mogu da vam računaju tačnu vrednost struje u svakom trenutku, koja varira od visoke cene u času sa najvećom potrošnjom do niskih cena u srugim satima dana. Ako imate mogućnost da postavite stvari tako, da koristite električnu energiju u satima, kada potrošnja nije najveća – naprimer, kada uključite mašinu za sudove kasno uveče, ovaj program može da vam uštedi novac, a istovremeno pomaže i vašoj elektrodistributivnoj kompaniji.

Različite tarife za različite sate tokom dana su veoma pogodne za one koji imaju hibridne automobili i elektro automobile, jer se upravo ovi automobili pune tokom noći. Vidite glavu „Prevoz“ za više informacija o ovoj temi. 

Obnovljiva energija

Obnovljiva energija

Koristite obnovljivu energiju u svom domu, naprimer solarnu ili energiju vetra, da bi štedeli novac za struju, a istovremeno ćete smanjiti štetan uticaj na životnu sredinu.

 

Imate puno opcija za korišćenje obnovljive energije u kući uključujući solarne panele i male generatore na vetar. 

Trenutno su solarni paneli najpoluparnije sredstvo za dobijanje obnovljive energije. Možete ih koristiti, da bi generisali struju, toplotnu energiju i za snabdevanje unutrašnjeg i eksternog osvetljenja.
Ako je vaš dom ograđen zemljom sa izobiljem vetra, možete da generišete energiju sami korišćenjem malog vetro električnog sistema. Možete da koristite mali vetro generator, da bi ispumpavali vodu.
Možda ste takođe čuli, da se za zagrevanje i hlađenje stana koriste i geotermalne pumpe, poznatije još i kao termopumpe sa izvorom u zemlji. Iako i strogo gledano ova tehnologija ne koristi obnovljivu energiju, ona koristi stalnu temperaturu u blizini zemljine površine za grejanje i hlađenje. Vidi glavu „Grejanje i hlađenje“ za više informacija o temi.

Koristite solarnu energiju za zagrevanje vode, ali i u druge svrhe!

 U današnje vreme solarna energija je veoma efikasna. Imate mogućnost da kupite sisteme za zagrevanje vode, genrerisanje struje, pa čak i one koji mogu da zamene vaš sistem za grejanje.

 

Mali sistemi na vetar za generisanje struje
Jedan mali sistem sa vetrogeneratorom može da obezbedi dodatnu električnu energiju za vaš dom.

Korisni saveti na temu obnovljiva energija
 Montaža osvetljenja za staze koje se snabdeva solarnom energijom je jedan od najlakših načina da počnete da koristite solarnu energiju u vašem domu.
 Ako vam predstoji izgradnja novog doma, sada je najbolji trenutak da se zaustavite na dom koji će biti projektova i postavljen na takav način, da maksimalno koristi zrake sunca. Stan sa dobrom lokacijom propušta zrake sunca zimi kroz prozore sa južnom ekspozicijom, što vodi do manjih računa za grejanje i blokira sunčevu toplotu leti, što vodi do smanjenja računa za hlađenje stana (vidi glavu „Sunčevo grejanje i hlađenje“).
 Zagrevanje vode je jedan predivan način da iskoristite solarnu energiju (vidi glavu „Topla voda“). Ako imate bazen ili đakuzi, možete da koristite solarnu energiju da bi smanjili troškove za zagrevanje vode u bazenu. Većina solarnih sistema ima veoma niske troškove za eksploataciju. U finansijskom smislu ovo je najefikasniji način korišćenja solarne energije.
 Ako montirate male generatore na vetar, kapaciteta od 400 W do 20 kW, oni mogu da obezbede deo struje za vaš dom. A vetro mikrogeneratori (20-500 W) mogu da se koriste za punjenje baterija na električnim automobilima.
Možete razmisliti o postavljanju sistema za solarnu energiju u vašem domu ako je mesto gde živite dovoljno sunčano. Optimalna varijanta je južna ekspozicija i nedostatak drugih zgrada, koje bacaju senku na vaš dom. Takođe, bar jedno od uputstva koja slede treba da važi za vas:
 Živite u udaljenom regionu i vaš dom nije vezan na elektrodistributivnu mrežu. Korišćenje solarne energije može vas koštati manje od postavljanje kablova, da bi se priključili na mrežu. Lokalna elektrodistributivna kompanija je saglasna da poveže vaš solarni sistem na elektrodistributivnu mrežu i da vam plaća za energiju, koju proizvodite, ali ne uspevate da upotrebite za sopstvene potrebe.
 Spremni ste da platite odjednom, da bi smanjili uticaj, koji vaša upotreba struje ima na životnu sredinu.

Korisni saveti za štednju na dugoročnom planu
Ako ste već napravili svoj dom najefikasnije moguće po pitanju utroška energije, ali su vam računi za struju i dalje veliki, i takođe imate prilično dobre solarne resurse, bilo bi dobro da razmislite o varijanti da generišete sopstvenu struju preko sistema za solarnu energiju. Solarni paneli se montiraju lako, na zemlji ili na krovu, a na tržištu ima i novih proizvoda, koji ugrađuju solarne ploče u sam krov, i na taj način one su manje primetne od starijih sistema.
Neophodno je da razmislite o još nekoliko stvari, ako želite da postavite sami sistem za solarnu energiju, među kojima vaši solarni resursi položaj i dimenzije sistema, vrsta sistema (povezana sa elektrodistributivnom mrežom ili posebno) i obezbeđivanje bezbednosti prilikom proizvodnje struje. Zbog složenosti i neophodnosti montaže, najbolje je da se obratite profesionalcu, koji će postaviti vaš sistem.

Saveti za uštedu energije

 

Jedan stan sa visokim nivoom energetske efikasnosti omogući će vašoj porodici da živi udobno, a istovremeno ćete imati mogućnost da uštedite novac.  Bez obzira da li uzimate samo neke mere koje se jednostavnije primenjuju ili ćete napraviti veće investicije za postizanje veće energetske efikasnosti vašeg stana, rezultat će biti manji računi za energiju. U većini slučajeva ušteda se ostvaruje vremenom, koja će otplatiti investiciju koju ste napravili za poboljšanje i na kraju ćete biti u plusu. Takođe je moguće da vaš stan privuče  više potencijalnih kupaca, ako odlučite da ga prodate.

Prema Evrostatu, 2010  godine stanovništvo troši 26.7% celokupne energije u EU. Nažalost, veliki deo energije se rasipa zbog ne dihtovanja prozora ili ventilacionih sistema, starih kućnih aparata ili nedovoljno efikasnih sistema za grejanje i hlađenje. Kada trošimo energiju kući, trošimo novac, koji bi inače mogli da iskoristimo u druge svrhe. Prosečna porodica daje oko 1 000 evra godišnje na komunalije i račune u domaćinstvu. Ovu sumu možete da smanjite za 25% ako pratite savete o uštedi u dugoročnom planu, koji su izloženi u ovom vodiču.

Ključ za ostvarenje ove količine uštede je da koristite celokupan pristup -  drugim rečima da na svoj dom gledate kao na jedan energetski sistem sa delovima, koji zavise jedan od drugog. Primera radi, sistem za grejanje nije samo jedna peć – ona je ceo sistem prenosa toplote, koji počinje od peći i prenosi toplotu u stanu preko cevi i otvora za ventilaciju. Čak i najkvalitetnija peć sa  visokim stepenom energetske efikasnosti će potrošiti puno ogreva ako cevi za ventilaciju i otvori, zidovi, plafoni, prozori ili vrata dozvoljavaju izlazak vazduha ili su loše izolovani. Celokupan pristup uštedi energije garantuje, da će novac koji uložite u tu svrhu biti razumno utrošen.

 

Saveti za uštedu energije

Načini za uštedu energije, jeftini ili besplatni i lako se primenjuju

 Montirajte termo regulator da bi smanjili račune i da bi imali mogućnost da upravljate efikasnošću vašeg sistema za grejanje i hlađenje.
 Ostavite posuđe da se osuši umesto da koristite opciju sušenje na mašini za sudove.
 Isključujte uređaje ako niste u sobi, naprimer lampe, televizor, kompjuter, monitor.
 Uključite elektrotehniku kući poput televizora i DVD plejera na produžne kablove i isključite ih kada ne koristite uređaj – televizori i DVD plejeri koriste po nekoliko vati struje čak i kada su isključeni ili su na režimu čekanje.
 Smanjite temperaturu bojlera do 50°C.
 Tuširajte se umesto da se kupate u kadi i koristite tuš sa manjom potrošnjom, da bi uštedeli dodatnu energiju.
 Uključite veš mašinu i mašinu za sudove samo ako koristite njen pun kapacitet.
 Ostavite veš da se sam suši.
 Proverite da li su vam prozori i vrata zatvoreni kada zagrevate ili hladite prostorije.
 Vozite razumno, agresivna vožnja, naprimer prekoračenje brzine i naglo smanjenje ili kočenje, povećava potrošnju goriva.
 Kupujte proizvode sa etiketom ENERGY STAR®, kada kupujete belu tehniku i sijalice ili slične proizvode.