Вход за Корисници   
BG   

КАКВИ СА СЦЕНАРИИТЕ?

На овој страници може да се погледате могуће сценарије развоја енергетске стратегије општине Цариброд, који су припремљени на основу извршене анализе постојећег стања. Анализа предвиђа следеће сценарије: 1. Сценарио без промене; Сценарио Развој енергетске ефикасности; 3. Сценарио Развој уз коришћење енергије из обновљивих извора; 4. Сценарио Развој уз коришћење енергије из обновљивих извора и развој енергетске ефикасности. Сценарији су подељени у посебним табелама, а потрошачи могу или да преузму цео фајл или да врше промене излазних параметара директно у страници и да прате шта се дешава са одређеним сценариом приликом промене. Овде може да се упознате и са препорукама даљег развоја енергетске стратегије општине Цариброд, које су израђене на бази извршене анализе.