Вход за Корисници   
BG   

Вива Пауталија

Упројекту ЕнерПлан учествују : 

Водећи партнер  - Непрофитна организација  "Вива Пауталија ". Удружење је основано 2008 године  и до сада је реализовало низ пројеката , укључујући  Програм за трансграничну сарадњу између Бугарске и србије . Један од нај успешнијих пројеката удружења је  Пројекат за тебе 

Општина Костинброд, Бугарска је други партнер у Пројекту ЕнерПлан. 

Општина Димитровград, Србија је трећи партнер  у Пројекту ЕнерПлан.